"Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo, osvěcuje moji stezku."

Hřích a modlitba

16. 1. 2011 8:00

http://www.facebook.com/note.php?note_id=143192875738223&id=100001533926602

 

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, Jeho ucho není zalehlé, aby

neslyšelo. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše

hříchy zahalily Jehotvář před vámi, proto neslyší.“

Izajáš 59,1-2

Pokud se snažíš získat odpověď na svou modlitbu, měl bys požádat Pána, aby ti odhalil

skryté hříchy ve tvém životě. A když ti něco ukáže, tak nevyskakuj a nesnaž se to

ospravedlnit. Místo toho se sjednoť s Bohem. Vyznej tu věc jako hřích a odstraň ji ze svého

života.

Pamatuj si, že Boží odpuštění je okamžité!! Jakmile vyznáš hřích, je ti odpuštěno a jsi okamžitě očištěn.

„Přišli ke mně někteří ze starších izraelských a posadili se přede mnou. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský

synu, tito mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtli. Těm mám dávat odpověď na dotazy?“

Ezechiel 14,1-3

Co je modlou v srdci? Cokoliv, po čem toužíš nebo čeho si ceníš tolik, že budeš hřešit, abys toho dosáhl. Také je to cokoliv, co pro tebe znamená víc než Bůh či Jeho přikázání.

Jaké modly jsou ve tvém srdci? To se nedozvíš, dokud nepožádáš Pána, aby ti je ukázal. Ptej se znovu a znovu, s naprostou upřímností. Když to uděláš, Bůh ti je ukáže. ALE musíš být ochoten naslouchat bez ohledu na to, jak bolestivé to je. Odstraňování model ze srdce je hrozně bolestivé.

Potřebujeme k tomu Boží pomoc. Dokud ze svého srdce neodstraníš modly, nebudeš mít nikdy efektivní modlitební život.

„A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš

Otec, který je v nebesích, vám odpustil vašepřestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, aniváš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.“

Marek 11,25-26

 

Dokud je ve tvém životě jediná osoba, které jsi úplně a beze zbytku neodpustil, tvé modlitby zůstanou bez odpovědi.

Máš vůči někomu hořkost či hněv nebo nenávist? Jestli ano, neodpustil jsi mu.

 

Dáváš, jen abys něco zase dostal? Střádáš v sobě hněv či neodpuštění vůči někomu, kdo si od tebe

půjčill a nesplatil dluh? Pamatuj, že Ježíš nám řekl, že když někomu půjčíme, nemáme to žádat zpět (Lukáš 6,34). Mnoho křesťanů, kteří si kvůli této věci zničili modlitební život.

 

Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou

spolu s vámi dědičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.“

1 Petrův 3,7

 

Problémy mezi muži a ženami jsou pro křesťany jednou z největších překážek pro obdrženíodpovědi na modlitby. Pokud tvůj vztah s partnerem není zbožný a láskyplný, pak nemůžeš očekávat, že Bůh vyslyší tvé modlitby a odpoví na ně!

Vyletíš často vztekle na svého partnera? Držíš v sobě hořkost či zlost vůči partnerovi kvůli něčemu, co v minulosti udělal/a? Žárlíš na svého partnera? Lžeš svému partnerovi? Máš nutkání ovládat a kontrolovat svého partnera? Jsi

sarkatický, kritizuješ a ponižuješ svého partnera před ostatními? NECENÍŠ si svého manželství nade VŠE, kromě Pána? Dáváš své děti před partnera? Dáváš svou práci před partnera? Seznam pokračuje dál a dál. Jestli něco z toho děláš, obrovsky to brání tvým modlitbám.

 

„…velkou moc má vroucí modlitba

spravedlivého.“

Jakub 5,16

Bůh chce celé naše srdce a naši naprostou pozornost, když se modlíme. Příliš mnoho našich modliteb je bez emocí, bez zájmu a jsou stručné.Bůh chce, aby v našich modlitbách byla hloubka a intenzita. Chce, abychom mysleli své modlitby vážně a závazně.

 

 

Popros Pána, aby ti ukázal ve tvém životě věci, které Mu brání odpovídat na tvoje modlitby. Pak si je zapiš! Vyznej je a pros Pána, aby ti odpustil a očistil tě. Pamatuj si tohle! Jestli něco ve tvém životě brání Bohu, aby ti odpovídal, nikdo jiný nedosáhne toho, aby ti Bůh odpověděl!!

Jestli nedostáváš odpovědi, nemysli si, že někdo jiný může na Boha zatlačit, aby ti odpověděl. Je to na tobě,

abys šel za Pánem a zjistil, co brání tvým modlitbám. K tomu je zapotřebí pokora, čas a snaha, ale můžu ti říct, že to za tu námahu stojí!

 

 

Rev. Daniel Yoder, D.D.

Zobrazeno 1808×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková