"Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo, osvěcuje moji stezku."
21. 1. 2010 14:02
Rubrika: kázání | Štítky: duchovní růst, modlitba

Tohle kázání jsem vyslechla právě před chvilkou. Opravdu opravdu moc a moc doporučuju. Udělejte si čas hodinku a čtvrt. Na škodu to nebude. http://www.reformacia.sk/kazne/2009/2009-07-29%20-%20BM%20-%20Luk%205,16%20-%20Zapas%20o%20modlitebne…


Pohádka-nepohádka o jednom zvláštním království. Podobnost s reálným životem je záměrně nenáhodná. :-) Poznáte se v některé epizodě? Zdroj: http://www.broskev78.estranky.cz/ 1. Jakub To ráno se Jakub probudil se zvláštním pocitem, jako by mu něco…


14. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

Zhrnutie znakov 1. Nastalo skutočné pokánie - skrúšené a zdrvené srdce sa spolieha na Božie milosrdenstvo a milosť. 2. Svitlo nové chápanie Božieho slova a podriadenie sa jeho autorite. 3. Objavilo sa silné povedomie príslušnosti a pripojenia k…


13. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

7 - Útoky Satana I keď sa v Skutkoch 2 nespomína, je Satanovo nepriateľstvo proti novému veriacemu tiež dôležitým znakom spasenia. Nepriateľ neprestajne vystreľuje ohnivé šípy - pochybnosti a strach - do mysle naozajstného obrátenca. Keď sa…


12. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

6 - Počiatočná miera uistenia Skutky 2:41-47 zreteľne opisujú skupinu ľudí, ktorí sa od samého začiatku kresťanského života tešili veľkej miere uistenia či istoty. Ukazuje na to ich „plesanie" (verš 46), to, že „chválili Boha" (verš 47), ako aj ich…


11. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

5 - Nové srdce Skutky 2:46-47 opisujú ďalší neodmysliteľný prejav milosti. Čítame tam, že kresťanov obrátených na deň Letníc charakterizovalo úprimné, nekompromisné oddanie sa a verné srdce, čo vyjadrujú slová „prostota srdca" (mo- derné preklady…


10. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

4 - Objavenie modlitby Praktikovanie modlitby je ďalším očividným prejavom milosti, ktorý spomína náš úsek z knihy Skutkov. Židovskí obrátenci dovtedy nepoznali, čo je to skutočná, osobná modlitba a vedomý, priamy prístup k Bohu. Svoje modlitby…


9. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

3 - Rodinné puto Tretí dôkaz milosti zo Skutkov 2:42 je vidieť v slove spoločenstvo. „A zotrvávali… v spoločnom bratskom obcovaní." Tí, ktorí uverili na deň Letníc v Krista, sa v okamihu pripojili k Božiemu ľudu. Táto zvláštna a prehlbujúca sa túžba…


8. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

2 - Porozumenie Písmam V Skutkoch 2:42 nachádzame druhý prejav milosti: „A zotrvávali v učení apoštolov". Pôvodné grécke slovo ukazuje, že zotrvávali pevne oddaní učeniu apoštolov, vytrvali a neprestali. Zaručeným znakom milosti je, ak niekto…


7. 1. 2010 0:00
Rubrika: ostatní

1 - Usvedčenie z hriechu Osobné usvedčenie z hriechu, ktoré následne viedlo k skutočnému pokániu, je prvým prejavom milosti spomenutým v našom texte (verše 37-38). Krst sa mohol uskutočniť len potom, keď ľudia preukázali, že „boli hlboko dojatí, až…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková